tìm từ bất kỳ, như là thot:

1 definition by ruddog815

 
1.
oh shit
OH DOODERS MY TOOTHBRUSH JUST FELL IN THE TOILET!!!!!!!!!!
viết bởi ruddog815 05 Tháng hai, 2011