tìm từ bất kỳ, như là ethered:

1 definition by rumpuscauser

 
1.
The vertical expression of horizontal desire.
Would you like to dance? Naked?
viết bởi rumpuscauser 27 Tháng sáu, 2011