tìm từ bất kỳ, như là bukkake:

1 definition by rymang06

 
1.
NOUN: A face comprised of poo.
Phil is such a puface because that's the most baller shit you can possibly be.
viết bởi rymang06 04 Tháng chín, 2006