tìm từ bất kỳ, như là fleek:

1 definition by samwad

 
1.
The person I love and cherish and hope to marry someday but also very easy. ;)
viết bởi samwad 21 Tháng ba, 2012