tìm từ bất kỳ, như là bukkake:

1 definition by sanghyun

 
1.
this is what you say when you want a cracker
kid: cracka please
lady: here you go *gives him a cracker*
kid: thank you
viết bởi sanghyun 20 Tháng ba, 2008