2 definitions by sapmi

Top Definition
Basically a scandinavian (Norwegian, Swedish or Danish) name that means "the God of all puny humans" from norse language. Larrse was a term used by vikings in the dark ages to describe all Gods basically, and is therefor also the considered meaning of it.
Hello Lars!
Hello God!
#god #viking #scaninavia #name #shabba
viết bởi sapmi 31 Tháng tám, 2006
A term of description for a person coming from Scandinavia(Norway, Denmark or Sweden)
"'Ello how are ye, yer filty scanny?!"
"Wow, that scanny is SO cool!"
#scandinavian #norse #nordic #swedish #danish #norwegian #buffalo
viết bởi Sapmi 12 Tháng mười hai, 2006
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×