tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:

1 definition by sarastyel

 
1.
romantic hero in star wars doomed by his true love for padme.
anakin is such a tragic hero
viết bởi sarastyel 20 Tháng tám, 2008