tìm từ bất kỳ, như là ratchet:

1 definition by scott donoson

 
1.
meaning

curly haired girl
there goes another lizzy boo
viết bởi scott donoson 18 Tháng ba, 2008