tìm từ bất kỳ, như là bukkake:

1 definition by scsi

 
1.
study of lolism and its origin
Gary goes to school to stdy lolism
viết bởi scsi 27 Tháng ba, 2007