tìm từ bất kỳ, như là thot:

1 definition by sean C0nn3ry

 
1.
Blu-ray Disc Fri-Day
Oh dank We are going to watch "The Rock" on Blu-ray for BD-FD
viết bởi sean C0nn3ry 14 Tháng ba, 2009