tìm từ bất kỳ, như là fleek:

1 definition by seshing101

 
1.
when you are chillin without any ups or downs during your sesh. aka straight chillin
"AJ you aright?"
"Yeh nate, I'm straight chillin on the east river"
viết bởi seshing101 17 Tháng tám, 2011