tìm từ bất kỳ, như là pussy:

1 definition by sexylaxer45

 
1.
Bog
weed, pot, a blunt.
"Yo I'm dyin for a bog right now"
viết bởi sexylaxer45 10 Tháng mười, 2008