tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:

1 definition by shakaberry

 
1.
to have sex with a person using a condom
sup bro was she tickling the rubber?
viết bởi shakaberry 15 Tháng năm, 2010