tìm từ bất kỳ, như là fleek:

1 definition by shannon goherty

 
1.
goh
from farsi: a piece of shit
Nima Amini's breath smells like goh.
viết bởi shannon goherty 06 Tháng mười, 2006