tìm từ bất kỳ, như là doxx:

1 definition by shedoesthetango

 
1.
Short for "Krantz in the Pants"
pronounced Kip, the "t" is silent
"GET THERE KITP"

"kitp kitp double kipt double"
viết bởi shedoesthetango 09 Tháng tư, 2008