tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:

1 definition by shipit757

 
1.
TSP
Top Shelf Pussy... Very desirable sexy girls with the best pussy on the planet have top shelf pussy
That pussy is TSP...aka Top Shelf, son... She ain't no ratchet ho!
viết bởi shipit757 26 Tháng năm, 2014