tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:

1 definition by sixtyten

 
1.
Pleasingly large breasts.
That Angelina Jolie sure has some ginormous gujongas.
viết bởi sixtyten 31 Tháng ba, 2006