tìm từ bất kỳ, như là rimming:

30 definitions by sj0r

 
29.
adj., you are gay
Someone's Uruguayan!
viết bởi sj0r 28 Tháng tư, 2003
 
30.
The process of not giving a shit.
I don't give a shit
viết bởi sj0r 27 Tháng tư, 2003