tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:

2 definitions by sl-EYE-ss

 
1.
Amphetamines, (a.k.a. Speed.)
We're all sorted for E's 'n' Wizz.
viết bởi sl-EYE-ss 05 Tháng hai, 2003
 
2.
English, Slang: Vagina.
You should've seen the state of 'er slice!
viết bởi sl-EYE-ss 05 Tháng hai, 2003