tìm từ bất kỳ, như là bukkake:

1 definition by snehizzle

 
1.
Kinder, LA
There ain't shit to do in K-Town
viết bởi snehizzle 02 Tháng mười, 2009