tìm từ bất kỳ, như là cunt:

1 definition by snobump

 
1.
n. money , finacial support or advancement, financial success

as in "get a job, sukka. you gotta make them ends meet (implied)"
viết bởi snobump 20 Tháng tư, 2006