tìm từ bất kỳ, như là bukkake:

1 definition by sofija

 
1.
a moody multi-faceted tart.
That girl is such a sofija.
viết bởi sofija 19 Tháng tám, 2008