tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:

1 definition by sombrero lady

 
1.
a sexy asian girl that all the guys want.
DAYYYUM that Purna girl is finee!
viết bởi sombrero lady 15 Tháng ba, 2009