tìm từ bất kỳ, như là rimming:

1 definition by someonewithasticker

 
1.
A man who fucks cunts.
Man 1: God Julie is such a cunt!
Man 2: Yeah, and Brad is such a cuntbanger!
viết bởi someonewithasticker 28 Tháng mười một, 2009