tìm từ bất kỳ, như là bukkake:

1 definition by sophie bunyan

 
1.
"google me", im super sexy, i have links from the pussy cat dolls website,
hi, im super sexy oli, google me
viết bởi sophie bunyan 13 Tháng mười một, 2007