tìm từ bất kỳ, như là smh:

1 definition by southernballer

 
1.
Martin Luther King, Jr day
John "Why don't we have school today?"
Ian "It's Black Monday"
viết bởi southernballer 17 Tháng một, 2011