2 definitions by southsidechik

meaning a place known best for its women, drugs, & sex. go to any south side of any state or country and your guaranteed a GREAT time.
Oh dayum is that chik from tha south side? Yea she must be from tha south side, she's hella bangin'
viết bởi southsidechik 30 Tháng tám, 2009
a very powerful gang originally from LA, the crips adopt the color blu. rivals are the blood gang. crips stomp all over bloods. RIP TOOKIE. Crips are particulary ballin most of the time, showing off their money, women, &rides
aye mayne' them must be the crips they ballin.
viết bởi southsidechik 30 Tháng tám, 2009

Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×