tìm từ bất kỳ, như là turnt:

1 definition by spacc

 
1.
(noun)The droopy skin below your chin.
1)Emil A. was scratching his bippy as he pondered what to sculpt next.
viết bởi spacc 20 Tháng một, 2004