tìm từ bất kỳ, như là tribbing:

1 definition by spartan905

 
1.
place where dope, or drugs, are sold
yo i just got back from that dope spot
viết bởi spartan905 25 Tháng tám, 2005