tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:

1 definition by spongeb0b

 
1.
a female slot,hore or stuff like that
1.that girl is a bird

2. no shes not
1. yea look at her clothes
viết bởi spongeb0b 05 Tháng chín, 2011