tìm từ bất kỳ, như là kappa:

1 definition by stealthy

 
1.
gay
thats so schw00l ;
das ist alles schw00l
viết bởi stealthy 10 Tháng một, 2003