tìm từ bất kỳ, như là sex:

1 definition by steelo

 
1.
crackin songs from the bay area
"you got any mac dre slaps?"
viết bởi steelo 02 Tháng mười, 2005