tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:

1 definition by stekamee

 
1.
resembling a man. boobless. tough. manly.
that guy reminds me of shelby!!!
viết bởi stekamee 12 Tháng năm, 2009