tìm từ bất kỳ, như là basic bitch:

1 definition by stellarjeff

 
1.
Don't be a Douche
Dude, dbad. He's deaf, not blind.
viết bởi stellarjeff 05 Tháng chín, 2009