tìm từ bất kỳ, như là bukkake:

1 definition by styzzo

 
1.
To kick or punch something broken to fix it.
The jukebox works fine once you give it a little fonzie.
viết bởi styzzo 28 Tháng tư, 2004