2 definitions by superuser

Top Definition
Best laptop ever!
Runs Ubuntu Linux with fish shell integrated and shell scripted so it only thats a few key strokes to do what you want.
Used mainly in high level web development.
This Image of system configuration was developed by Ra-Ge.NET
____ _

| _ \ ___ _ __ _ __ ___| | ___ _ __ ___

| |_) / _ \ '_ \| '_ \ / _ \ |/ _ \| '_ \ / _ \
| __/ __/ | | | | | | __/ | (_) | |_) | __/
|_| \___|_| |_|_| |_|\___|_|\___/| .__/ \___|

|_|

SuperUser@Pennelope:

~ =>
viết bởi SuperUser 11 Tháng một, 2014
Al Gore. Al Gore claims he invented the Internet. Al Gore is an Ass Clown.
Person 1: "What an ass clown."
Person 2: "No, that's Al Gore."
Person 1: "Exactly."
viết bởi superuser 29 Tháng năm, 2006
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×