2 definitions by superuser

Top Definition
Best laptop ever!
Runs Ubuntu Linux with fish shell integrated and shell scripted so it only thats a few key strokes to do what you want.
Used mainly in high level web development.
This Image of system configuration was developed by Ra-Ge.NET
____ _

| _ \ ___ _ __ _ __ ___| | ___ _ __ ___

| |_) / _ \ '_ \| '_ \ / _ \ |/ _ \| '_ \ / _ \
| __/ __/ | | | | | | __/ | (_) | |_) | __/
|_| \___|_| |_|_| |_|\___|_|\___/| .__/ \___|

|_|

SuperUser@Pennelope:

~ =>
#pennelope #linux #web #development #ra-ge.net #ubuntu #super #user
viết bởi SuperUser 11 Tháng một, 2014
Al Gore. Al Gore claims he invented the Internet. Al Gore is an Ass Clown.
Person 1: "What an ass clown."
Person 2: "No, that's Al Gore."
Person 1: "Exactly."
#democrats #clinton #ass pirate #tipper #butt wrangler
viết bởi superuser 29 Tháng năm, 2006
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×