tìm từ bất kỳ, như là bukkake:

1 definition by surjman

 
1.
An idiot that looks stupid and thinks suri is a princess.
Don't go around being an Ekta, it's bad for you.
viết bởi surjman 27 Tháng chín, 2009