tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:

1 definition by sweetcheecks

 
1.
more slang words for a bag of weed.(
Son you got that yeah?
viết bởi sweetcheecks 29 Tháng bảy, 2006