tìm từ bất kỳ, như là ebola-head:

1 definition by taint:)

 
1.
Gay
meaning Pat the Mango.
"did you see that gay guy?"
"yes, must be Pat the Mango"
viết bởi taint:) 04 Tháng mười một, 2012