tìm từ bất kỳ, như là thot:

2 definitions by takuman

 
1.
The most powerful sug in THE UNIVERSE!
Person "The Son of Osiris is almost as powerful as STALIN HIMUSELUFU"

You "KU-RU"
viết bởi takuman 27 Tháng bảy, 2010
 
2.
Srrs mean, cool (ku-ru).
Sombody "Nice pruning shear"
You "Srrs"
viết bởi takuman 22 Tháng bảy, 2010