tìm từ bất kỳ, như là ethered:

2 definitions by takuman

 
1.
Srrs mean, cool (ku-ru).
Sombody "Nice pruning shear"
You "Srrs"
viết bởi takuman 22 Tháng bảy, 2010
 
2.
The most powerful sug in THE UNIVERSE!
Person "The Son of Osiris is almost as powerful as STALIN HIMUSELUFU"

You "KU-RU"
viết bởi takuman 27 Tháng bảy, 2010