tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:

4 definitions by tande32

 
1.
Son of a Bitch (female dog)
Grand_Reborn is a soab
viết bởi tande32 30 Tháng chín, 2007
 
2.
Some guy that hangs out in SwiftIRC
that tande32 guy is watching you fap
viết bởi tande32 04 Tháng chín, 2008
 
3.
CHEIF OF THE FUN POLICE IN #swiftkit (SwiftIRC)
ZPOON IS COOLER THEN YOU!
viết bởi tande32 04 Tháng chín, 2008
 
4.
a Hawt girl that hangs out in SwiftIRC :)
that Darriane girl is Hawt.
viết bởi tande32 04 Tháng chín, 2008