tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:

1 definition by tasinpela11

 
1.
when a black man shoves a pepsi bottle up your ass.
Damn nigger gave me a damchie last night.
viết bởi tasinpela11 03 Tháng mười hai, 2006