tìm từ bất kỳ, như là tribbing:

1 definition by tax012

 
1.
International party day!
Guy1: You going to work on new year's?
Guy2: No fucking way.
viết bởi tax012 08 Tháng một, 2009