tìm từ bất kỳ, như là ratchet:

1 definition by tenaciousbibi

 
1.
A female dog's mammaries.
Dude, check out the doobies on that bitch!
viết bởi tenaciousbibi 21 Tháng hai, 2010