12 definitions by the chigger

Top Definition
the amount of penises that fit in ones ass
1. holy shit you got allot of ass traffic
2. her ass traffic was 4 1/2
3. there was a traffic jam because her ass traffic was only 5
viết bởi the chigger 23 Tháng tư, 2004
accidentally taking a shit while titty fucking
god damnit john! you shit on my chest again!
#shit #on #my #chest #nigga
viết bởi the chigger 29 Tháng tư, 2006
Titties, Ass, and Beer!!!!!
T.A.B.!
stoner1: T.A.B.!
stoner2: hells yeah I could go for some TAB right now!
#titties #tits #ass #butt #but #beer #booze #stoner
viết bởi the chigger 29 Tháng tư, 2006
the art of enjoying cum
drink my fluids for suculance
viết bởi the chigger 04 Tháng hai, 2004
titties, ass, and beer!
see T.A.B
i went to a party last weekend, and got some tab!
#tits #ass #beer #party #sex
viết bởi the chigger 29 Tháng tư, 2006
Titties, Ass, and Beer!!!!!
T.A.B.!
stoner1: T.A.B.!
stoner2: hells yeah I could go for some TAB right now!
#titties #tits #ass #butt #but #beer #booze #stoner
viết bởi the chigger 29 Tháng tư, 2006
lets get it on!
i am game baby ;)
viết bởi the chigger 20 Tháng tư, 2004
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×