tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:

1 definition by the beatles

 
1.
BOK
bitch out crew
shit, you're on BOK again?!
viết bởi the beatles 25 Tháng hai, 2001