tìm từ bất kỳ, như là sex:

1 definition by the big fellow

 
1.
the look on George Bush's face.
Why does George Bush have that shit eating grin on his face?
viết bởi the big fellow 28 Tháng tám, 2008