tìm từ bất kỳ, như là bukkake:

1 definition by theboss12

 
1.
Califon is a town in northern Hunterdon County, New Jersey. The name is a short version of the town's original name, California.
Welcome to Califon
viết bởi theboss12 28 Tháng năm, 2011