1 definition by thekaifan

Top Definition
soapsock: verb \ˈso'oop'-sok\
1 a : "The action to violently hit a motherfucker to death with a wet soap bar inside a sock".
b in jail : may also refer to a pillow case full of wet soap bars.
c: noun \ Improvised weapon consisting of a soap bar inside a sock, wet it to improve hit ratio.
College prank: "Bryan was soapsocked the fuck out of him at college initiation"
Jail threat:"I'll soapsock you in your sleep motherfucker!"
viết bởi thekaifan 27 Tháng tám, 2013
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×