1 definition by thekaifan

Top Definition
soapsock: verb \ˈso'oop'-sok\
1 a : "The action to violently hit a motherfucker to death with a wet soap bar inside a sock".
b in jail : may also refer to a pillow case full of wet soap bars.
c: noun \ Improvised weapon consisting of a soap bar inside a sock, wet it to improve hit ratio.
College prank: "Bryan was soapsocked the fuck out of him at college initiation"
Jail threat:"I'll soapsock you in your sleep motherfucker!"
#soapstocking #soap-sock beating #soupsock(mispelled) #soapsocking #deathsock
viết bởi thekaifan 27 Tháng tám, 2013
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×