tìm từ bất kỳ, như là sex:

1 definition by thisisnotgil

 
1.
Noun- Slang term for womans breasts.
"Damn yo, what's up with that girls tills?"
viết bởi thisisnotgil 01 Tháng năm, 2007